AUDIO BOOK DETAILS

ABOUT THIS BOOK


"Dare to Do - กล้าลุย ไม่กลัวล้ม" 12 เส้นทางความสำเร็จของ 12 ยอดนักธุรกิจแห่งยุค ถอดบทเรียนการก่อตั้งธุรกิจแบบเข้มข้นของ 12 สุดยอดนักธุรกิจเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายวงการ ทั้งธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี ธุรกิจอาหารตั้งแต่ร้านเบเกอรี่ระดับพรีเมียมไปจนถึงร้านขายหมูทอดริมถนน พร้อมบทวิเคราะห์หัวใจแห่งความสำเร็จ และสัมภาษณ์พิเศษจากนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (entrepreneurial spirit) ทุกคน

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 978-616-382-400-4
: Audio
: 164.52 MB
: 05:51:33
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 17/03/2558
: 17
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account