AUDIO BOOK DETAILS

ABOUT THIS BOOK


"พระวิกรมาทิตย์ได้รับมอบหมายจากโยคีศานติศีลให้ไปจับตัวเวตาลที่ต้นอโศก โดยเวตาลก็ยอมให้พระวิกรมาทิตย์จับ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามพูดจาหรือตอบคำถามเวตาล ระหว่างการเดินทางเวตาลก็หลอกล่อโดยเล่านิทานให้ฟังและลงท้ายด้วยคำถาม พระวิกรมาทิตย์ก็อดรนทนไม่ได้ต้องตอบคำถามนั้นทุกครั้งไป เมื่อใดที่พระวิกรมาทิตย์ตอบคำถาม เวตาลก็จะลอยกลับไปที่ต้นอโศกตามเดิม เป็นเช่นนี้อยู่ถึง 24 ครั้ง ในครั้งที่ 25 พระธรรมธวัชได้สะกิดเตือนมิให้พระวิกรมาทิตย์ตรัสตอบ พระวิกรมาทิตย์ก็ระงับใจไม่เอื้อนพระโอษฐ์ตรัสใดๆ ออกมา เวตาลจึงยอมให้พระองค์พาตนไปให้โยคีศานติศีลได้ ระหว่างทางเวตาลก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโยคีศานติศีลมีความแค้นกับพระวิกรมาทิตย์อยู่ จึงมุ่งหวังที่จะปลงพระชนม์ของพระองค์เสีย พร้อมกันนี้เวตาลก็แนะนำให้พระองค์ทำเป็นเชื่อฟังคำของโยคีศานติศีลแล้วหาทางฆ่าเสีย พระวิกรมาทิตย์ก็ได้ทำตามคำแนะนำดังกล่าว พระองค์จึงรอดพ้นจากการทำร้ายของโยคีศานติศีล "

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 978-616-7279-21-3
: Audio
: 230.31 MB
: 08:12:21
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 09/12/2557
: 12
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account