AUDIO BOOK DETAILS

ABOUT THIS BOOK


ผลงานคุณภาพที่ถูกบรรจงเขียนขึ้นโดย Vincent Sandee…ชายหนุ่มอารมณ์ดีเชื้อสายอิตาเลี่ยน จากความมุ่งมั่นที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน (ทั่วโลก) ไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยวิชาความรู้ทางจิตวิญญาณที่เป็นดั่ง "อาวุธลับ" ที่ Vincent ได้เพียรศึกษาและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านบรมครูในอดีตหลายท่าน ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งด้วยคุณลักษณะเฉพาะตัวของ Vincent…ที่นอกจากจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลทั้งในมิติทางโลกและมิติทางจิตวิญญาณแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณ ด้วยสำนวนภาษาที่งดงามและอ่อนช้อยเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความสงบจากภายใน ใจที่เบิกบาน และพรั่งพร้อมด้วยปัญญา...อันเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา จนได้ค้นพบ "อัญมณีที่ล้ำค่า" ในตัวเอง หนังสือ "The Golden Jewel" เป็นผลงานการเขียนที่ Vincent มุ่งมั่นที่จะช่วยนำพาให้ผู้คนได้ค้นพบ "อัญมณีที่ล้ำค่า" ในตัวเองเช่นเดียวกับเขา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Vincent เป็นที่รู้จักในระดับสากลในฐานะของ "ที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณ" ระดับมืออาชีพ...จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ที่ได้มีโอกาสเผยแพร่หนังสือ "อัญมณีที่ล้ำค่า" (The Golden Jewel) ฉบับสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) เล่มนี้สู่สังคมไทย และเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ได้ร่วมกับ Vincent ในการบันทึก เสียงชุดพิเศษ (สองภาษา) แนบมาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ด้วย เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีความเข้าใจในการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแนวทางของ Vincent ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: 978-616-7115-11-5
: Audio
: 56.30 MB
: 02:00:16
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 30/10/2557
: 11
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account