AUDIO BOOK DETAILS

ABOUT THIS BOOK


หนังสือ “เห็นทุกข์ สนุกดี” เขียนโดย พระอาจารย์ดุษฏี เมธังกุโร จะชี้ให้เราเห็นว่า ความทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วมันก็ผ่านไป ในช่วงเวลาที่ความทุกข์ผ่านมานั้น เราจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหน เป็นสุขท่ามกลางความทุกข์ หรือเป็นทุกข์ทั้งๆที่มันควรจะมีความสุข

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: N/A
: Audio
: 13.49 MB
: 00:28:49
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 08/10/2557
: 2
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account