AUDIO BOOK DETAILS

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2


Category

Author
Narrator
Publisher

ซื้อฉบับนี้
ราคา 169 บาท


ABOUT THIS BOOK


นำข้อมูลสำคัญว่าด้วยเหตุการณ์สงครามคราวเสียกรุง เท่าที่มีปรากฏในพงศาวดารฉบับหอแก้ว หรือภาคต้นของพงศาวดารฉบับราชวงศ์คองบอง (หลักฐานฝ่ายพม่า) มาตีแผ่และวิเคราะห์ในรายละเอียด เปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆ การวิเคราะห์เน้นหนักไปในเรื่องยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการทหารที่คู่สงครามทั้งสองฝ่ายนำมาใช้ การเข้าใจถึงเงื่อนไขทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่อยู่เบื้องหลังสงครามนั้นไม่เพียงส่งผลต่อการขยายขอบข่ายการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามคราวเสียกรุง แต่ยังท้าทายข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาอีกด้วย

DETAILS


ISBN
Format
Size
Duration
: N/A
: Audio
: 94.68 MB
: 03:22:25
Sale Date
Chapters
Country
Language
: 26/09/2557
: 4
: Thailand
: Thai


"OOKBEE" Line Official Account