7 STEPS การสร้างหน้าร้านออนไลน์กับ FTIeBusiness.com

ราคา

GET FREE

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

สอนครบทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์กับ FTIeBusiness.com ได้

เกี่ยวกับคอร์สนี้

FTIeBusiness.com คือ portal สำหรับการเทรดระหว่าง B2B เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย

เนื้อหาคอร์สเรียน
สอนการสร้างหน้าร้านออนไลน์กับ FTIeBusiness.com ตั้งแต่
สมัครเปิดหน้าร้านออนไลน์
สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ ที่ประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่และข้อมูลสำคัญอื่นๆ 
- เมนูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ได้แก่ รายการขอใบเสนอราคา (RFI) การสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า รายการแจ้งการชำระเงิน

ผู้สอน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries)

พัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของไทยให้แข็งแกร่ง

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียน
Executive Review (โดย คุณศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
3:14
ทำไมต้องมี...หน้าร้านออนไลน์ (โดย คุณภควัต รักศรี)
1:50
2. การขายบน FTIeBusinesss (โดย คุณภควัต รักศรี)
2.1 สมัครเปิดหน้าร้านออนไลน์
6:48
2.2 สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์
4:10
ขั้นที่ 1 ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
7:57
ขั้นที่ 2 ข้อมูลที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ
5:44
ขั้นที่ 3 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
4:52
ขั้นที่ 4 อี-แคตตาล็อก
8:15
ขั้นที่ 5 รายการสินค้า (Item)
10:28
ขั้นที่ 6 จัดการข่าวสารและองค์ความรู้ของกิจการ/ร้านค้าสู่สังคมออนไลน์
5:25
ขั้นที่ 7 สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์
3:47
3. เมนูเพิ่มเติม
3.1 รายการขอใบเสนอราคา (RFI)
2:34
3.2 การสั่งซื้อสินค้า
5:49
3.3 การจัดส่งสินค้า
3:06
3.4 รายการแจ้งการชำระเงิน
4:18