Photoshop CS6-CC Beginning to Advanced

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ตลอดชีวิต

เนื้อหาทั้งหมด 79 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 16 ชั่วโมง 40 นาที

เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ

มีไฟล์งานประกอบการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปและทำไปในขณะเดียวกัน

สอนผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ Full HD ที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบบทำจริง

สอนโดย ธีระ รอดประพัฒน์ Graphic Designer มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบกว่า 13 ปี

เกี่ยวกับคอร์สนี้

สุดยอดโปรแกรม Graphic Design อีก 1 โปรแกรม Adobe Photoshop

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและงานกราฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร มัลติมีเดีย หรือโซเซียลมีเดีย อีกทั้งยังสามารถตกแต่งภาพ (Retouch) และการสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้

ในคอร์สเรียนนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop นี้ได้ด้วยตัวเอง ในบทเรียนออนไลน์จะสอนตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานจนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาคำสั่งต่างๆ ได้จากคอร์สเรียนออนไลน์นี้ ไม่ว่าที่จะทำการแก้ไขภาพ ตกแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง เช่น งานตกแต่งภาพ, งานแผ่นพับ, งานป้ายประชาสัมพันธ์, โปสเตอร์, การขึ้นม็อคอัพเสนองานลูกค้า, งานแอดโฆษณาสินค้าในโซเชียลมีเดียในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆ (Facebook, Line, Instagram) ฯลฯ และรองรับ New Tutorial เทคนิคต่างๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ผู้สอนได้จัดเตรียมไฟล์งานประกอบการเรียนไว้ให้ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจมากขึ้น และหวังว่าผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

คอร์สการเรียนการสอนชุดนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผมผู้สอนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

สอนโดย "ธีระ รอดประพัฒน์"
Graphic Designer มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการออกแบบกว่า 13 ปี
คุณธีระจะสอนผ่านวิดีโอคุณภาพระดับ Full HD ที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย แบบทำจริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปและทำไปในขณะเดียวกัน

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาที่
Facebook: เรียน Illustrator by Coffphic (https://www.facebook.com/Coffphic)

ผู้สอน

ธีระ รอดประพัฒน์

Graphic Designer มืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 13 ปี ในการออกแบบและการใช้ Adobe Illustrator

หลักสูตรของคอร์สนี้

Photoshop CS6-CC by Coffphic
แนะนำคอร์สออนไลน์
4:04
แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop CS6-CC
14:28
1. สำรวจหน้าตาของ Photoshop การเปิดไฟล์งานและการสร้างไฟล์งาน
14:28
2. ส่วนประกอบในหน้าต่าง Photoshop CC และการตั้งค่า Interface
8:30
3. การใช้งาน Workspace และสร้าง Workspace ไว้ใช้งาน
10:33
4. การใช้งานโหมดการแสดงภาพ Screen Mode
6:19
5. การย่อ-ขยาย Zoom หน้าต่างการทำงาน และการเลื่อนภาพ Pan
12:16
6. การเปิดไฟล์งานใน Photoshop CC จากโปรแกรม Bridge
5:00
7. การเปิดไฟล์งานจากโปรแกรม Lightroom
4:02
8. การทำงานกับไฟล์งานหลายๆ หน้า
4:17
9. Tool Box ปรับแต่งกล่องเครื่องมือ
5:07
10. การสร้างคีย์ลัด หรือ Shortcuts ไว้ใช้งาน
7:35
11. ทำความเข้าใจกับชนิดของไฟล์งาน
8:18
12. โหมดสีในโปรแกรม Photoshop
11:25
13. คำสั่ง Undo ยกเลิกและย้อนการทำงานที่ผิดพลาด และคำสั่ง History
9:29
14. การปรับขนาดภาพ Image Size
6:53
15. การบันทึกไฟล์งาน คำสั่ง Save
5:24
16. การใช้เครื่องมือ Crop Tool
9:53
17. การแก้ไขภาพเอียง
7:12
18. การใช้คำสั่ง Canvas Size จัดการพื้นที่ของไฟล์ภาพ
9:20
19. การใช้งาน Content-Aware เติมพื้นที่ว่างของภาพหลังจากการ Crop ภาพ
4:05
20. ทำความรู้จักกับ Layer
11:09
21. การทำงานกับ Layer
23:35
22. การทำงานกับ Layer Group
10:28
23. การรวมหลายๆ Layer เข้าด้วยกัน
5:53
24. การใช้สีใน Photoshop ระหว่างสี Foreground และ Background
14:39
25. การผสมผสาน Layer ด้วยคำสั่ง Blend Modes
12:06
26. การใช้เครื่องมือ Move Tool
12:17
27. การใช้งานกลุ่มเครื่องมือ Marquee Tool
14:07
28. การใช้เครื่องมือ Lasso Tool
11:55
29. การใช้เครื่องมือ Polygonal Lasso Tool
8:16
30. การใช้เครื่องมือ Magnetic Lasso Tool
11:31
31. การใช้งาน Layer Mask
15:32
32. การใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool
26:36
33. การใช้เครื่องมือ Magic Wand Tool
17:40
34. การใช้เครื่องมือ Brush Tool และการตั้งค่า
12:46
35. การใช้เครื่องมือ Clone Stamp Tool
18:06
36. การใช้เครื่องมือ Eyedropper Tool
10:42
37. การใช้เครื่องมือ Patch Tool
9:49
38. การใช้เครื่องมือ Spot Healing Brush Tool
13:44
39. การใช้เครื่องมือ Healing Brush Tool
12:58
40. การใช้เครื่องมือ The Eraser Tool
11:55
41. การใช้เครื่องมือ Gradient Tool
11:55
42. การใช้เครื่องมือ Blur Tool
7:43
43. การใช้เครื่องมือ Dodge Tool
9:56
44. การใช้เครื่องมือ Burn Tool
9:23
45. การใช้เครื่องมือ Sharpen Tool
10:14
46. การใช้เครื่องมือ Smudge Tool
10:19
47. การใช้เครื่องมือ Rectangle Tool
16:54
48. การใช้เครื่องมือ Rounded Rectangle Tool
16:15
49. การใช้เครื่องมือ Ellipse Tool
14:11
50. การใช้เครื่องมือ Polygon Tool
13:12
51. การใช้เครื่องมือ Custom Shape Tool
13:22
52. การใช้เครื่องมือ Type Tool
20:58
53. การใช้เครื่องมือ Pen Tool
30:42
54. การใช้เครื่องมือ Hand Tool
7:24
55. การใช้เครื่องมือ Zoom Tool
6:24
56. การใช้เครื่องมือ Content-Aware Move Tool
10:55
57. การใช้เครื่องมือ Ruler Tool
7:28
58. การใช้เครื่องมือ Slice Tool
5:45
59. การใช้เครื่องมือ Rotate View Tool
8:13
60. การใช้เครื่องมือ Artboard Tool
13:47
61. การใช้งาน Actions - สร้าง Action ปรับภาพให้คม
15:48
62. การใช้งาน Smart Object และ Smart Filter
17:52
63. การใช้งาน Layer Style หรือ Layer Effects
25:25
64. การใช้งาน Filter Gallery
14:39
65. การใช้งาน Adjustment Layer
29:01
66. การใช้งาน Curves เพื่อปรับภาพให้สว่าง
17:15
67. การใช้งาน Color Balance
8:56
68. การใช้งาน Black & White จาก Adjustment Layer
9:25
69. การใช้งาน Hue Saturation
8:23
70. การใช้งาน Levels
11:12
71. การใช้ Liquify Tool
20:31
72. การใช้งาน Clipping Mask
21:52
73. การใช้งาน Histoy Tool
8:03
74. Tutorial - Black Crow Part 1
41:44
75. Tutorial - Black Crow Part 2
15:15
76. Tutorial - Black Crow Part 3
20:53
77. Tutorial - Black Crow Part 4
14:53