เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ใน 1 วัน (English Pronunciation)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ภายใน 365 วัน

เนื้อหาทั้งหมด 130 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 15 นาที

ฝึกออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียง ทั้งสระพยัญชนะและเสียงประสม ครบทั้งหมด 40 เสียง

ฝึกกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยกว่า 400 คำ

มีตัวอย่างการออกเสียงแบบ American English และ British English

มีรูปจำลองอวัยวะภายในปาก ทำให้การออกเสียงถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน และรวดเร็ว

ใช้เวลาไม่นาน เข้าใจง่าย ได้ผลเยี่ยม

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ธรรมชาติของการเรียนภาษาทุกภาษาในโลก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การฟังกับการพูด และ การอ่านกับการเขียน และที่เราสนใจกันมากในการเรียนภาษาคือส่วนแรกคือการฟังกับการพูด โดยแรกเริ่มของการเรียนภาษาเราจะได้ยินจากการฟังก่อน จากพ่อ แม่ หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันพูดหรือคุยกัน เมื่อเราสั่งสมข้อมูลอันได้แก่ คำศัพท์ หรือ ประโยคต่างๆ ที่ได้ยินได้ฟัง ครั้งแล้วครั้งเล่านับสิบ นับร้อยครั้ง แล้วก็เริ่มหัดพูด ถ้าพูดไม่ถูก คนรอบข้างก็จะช่วยให้การพูดนั้นถูก ชัดถ้อย ชัดคำ จนการพูด สามารถพูดออกมาจากความรู้สึกได้โดยอัตโนมัติ โดยปกติการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติจึงเป็นการฝึกทักษะที่ต้องใช้เวลา มากกว่า 3-6 เดือนขึ้นไป

การฝึกพูดภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษาที่ 2 นั้นจะพบปัญหาว่า ผู้เรียนไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จึงเป็นเหตุให้ช่วงการฝึกทักษะของการฟังนั้นหายไป อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะดังกล่าวนี้ก็ยังมีวิธีอยู่ก็คือ การฝึกจากสัญลักษณ์เสียงที่เป็นมาตรฐาน IPA (International Phonetic Alphabet) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประหลาด ที่มักพบเจอในหนังสือดิกชันนารี่ ที่จะทำให้การเลียนแบบ การฝึกออกเสียงนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำและชัดเจนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากไม่มีผู้ที่มาอธิบายให้เข้าใจ เพราะนอกจากสัญลักษณ์แปลกๆ เหล่านั้นแล้ว ยังพบปัญหาวิธีการออกเสียงว่าทำอย่างไร เพราะอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงอยู่ภายในปาก ไม่สามารถนำออกมาแสดงให้เห็นได้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าหลายๆ คำไม่สามารถฝึกออกเสียงจากตัวสะกดได้ เช่น how กับ hour แม้กระทั่งคำว่า present เมื่อเป็นคำนาม ก็จะออกเสียงอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นคำกริยา ก็จะออกเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นต้น ผู้รู้หลายท่านที่ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศแต่สามารถออกเสียงได้ชัดเจน แนะนำว่า วิธีการออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุด นอกจากนั้นครู อาจารย์หลายท่านบอกว่า การออกเสียงนั้นต้องจำเป็นคำๆ เท่านั้น ซึ่งต้องดูจากสัญลักษณ์เสียง จะช่วยให้การฟัง การพูด ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน แม้แต่ภาษาจีนก็ใช้อักษร Pinyin ช่วยฝึกการออกเสียงภาษาจีนเช่นกัน เมื่อผู้เรียนฝึกเลียนแบบการออกเสียงครบทั้ง 40 เสียงแล้วก็สามารถไปดูการออกเสียงของคำในภาษาอังกฤษคำอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนคำจากในหนังสือ dictionary หรือเว็บ Online dictionary ก็สามารถออกเสียงจากสัญลักษณ์เสียงได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมือนเจ้าของภาษา

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะในชุดเรียนรู้นี้ จะอธิบายถึงวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งสระรวม 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอย่างไร จะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตัวอย่างการออกเสียงกว่า 400 ตัวอย่างอย่างละเอียด เมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้การฟัง การพูดมีความมั่นใจถูกต้องและชัดเจน

การฝึกออกเสียงจึงถือว่าเป็นปฐมบทของการเรียนรู้ในเรื่องการฟังและการพูดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ชุดเรียนรู้นี้จึงเหมาะกับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมหาวิทยาลัย และทุกๆ ท่านที่สนใจเรียนรู้การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องและเพื่อเตรียมสอบทักษะด้าน Listening และ Speaking ไม่ว่าจะเป็น TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, CU-AAT ทั้งนี้เนื่องจากส่วนมากพบว่า 95% มักจะฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไร แม้ว่าจะเคยรู้คำศัพท์นั้นเป็นอย่างดีมาแล้วก็ตาม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

- สามารถฝึกวิธีการออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งเสียงสระ 16 เสียง และพยัญชนะอีก 24 เสียง การออกเสียงแต่ละเสียงจะมีรูปจำลองการใช้อวัยวะภายในปากให้เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย ทำได้ทันที
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นพื้นฐานการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและใช้สอบในส่วน Listening
- ฝึกการออกเสียงจากคำใช้บ่อยกว่า 400 คำ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้สำหรับการฟังและการพูดให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

การฝึกออกเสียงพิ้นฐาน
1. บทนำ
4:58
2. สัญลักษณ์เสียง
2:45
3. อักษรภาษาอังกฤษ
1:50
4. อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
1:53
5. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (1)
3:26
6. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (2)
3:52
7. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (3)
2:49
8. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (4)
2:56
9. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (5)
2:01
10. เสียงที่ใช้ในภาษาอังกฤษ (6)
2:35
การฝึกออกเสียง สระเสียงสั้น
11. การออกเสียง 'อิ'
1:21
12. แบบฝึกหัด (1)
2:13
13. แบบฝึกหัด (2)
1:27
14. การออกเสียง 'เอะ'
1:05
15. แบบฝึกหัด (1)
2:34
16. แบบฝึกหัด (2)
1:04
17. การออกเสียง 'แอะ'
0:42
18. แบบฝึกหัด (1)
1:52
19. แบบฝึกหัด (2)
1:04
20. การออกเสียง 'เอาะ'
0:47
21. แบบฝึกหัด (1)
2:02
22. แบบฝึกหัด (2)
3:06
23. การออกเสียง 'อะ'
0:58
24. แบบฝึกหัด (1)
1:23
25. แบบฝึกหัด (2)
1:23
26. การออกเสียง 'อุ'
0:54
27. แบบฝึกหัด (1)
0:57
28. แบบฝึกหัด (2)
0:56
29. การออกเสียง 'เออะ'
0:56
30. แบบฝึกหัด (1)
2:14
31. แบบฝึกหัด (2)
3:20
การฝึกออกเสียง สระเสียงยาว
32. การออกเสียง 'อี'
0:57
33. แบบฝึกหัด (1)
1:38
34. แบบฝึกหัด (2)
1:30
35. การออกเสียง 'อา'
0:47
36. แบบฝึกหัด (1)
1:55
37. แบบฝึกหัด (2)
1:48
38. การออกเสียง 'ออ'
0:59
39. แบบฝึกหัด (1)
2:21
40. แบบฝึกหัด (2)
0:59
41. การออกเสียง 'อู'
0:53
42. แบบฝึกหัด (1)
1:29
43. แบบฝึกหัด (2)
1:30
44. การออกเสียง 'เออ'
0:35
45. แบบฝึกหัด (1)
2:16
46. แบบฝึกหัด (2)
1:47
การฝึกออกเสียง สระเสียงประสม
47. การออกเสียง 'โอว'
1:19
48. แบบฝึกหัด (1)
0:49
49. แบบฝึกหัด (2)
0:59
50. การออกเสียง 'อาย'
0:38
51. แบบฝึกหัด (1)
1:03
52. แบบฝึกหัด (2)
0:37
53. การออกเสียง 'อาว'
0:34
54. แบบฝึกหัด (1)
1:03
55. แบบฝึกหัด (2)
1:05
56. การออกเสียง 'ออย'
0:32
57. แบบฝึกหัด (1)
0:56
58. แบบฝึกหัด (2)
0:39
การฝึกออกเสียง พยัญชนะ
59. การออกเสียง 'p'
1:10
60. แบบฝึกหัด (1)
1:24
61. แบบฝึกหัด (2)
1:12
62. การออกเสียง 'b'
0:54
63. แบบฝึกหัด (1)
0:54
64. แบบฝึกหัด (2)
1:29
65. การออกเสียง 't'
0:49
66. แบบฝึกหัด (1)
1:01
67. แบบฝึกหัด (2)
1:01
68. การออกเสียง 'd'
0:41
69. แบบฝึกหัด (1)
1:25
70. แบบฝึกหัด (2)
1:33
71. การออกเสียง 'k'
1:00
72. แบบฝึกหัด (1)
1:02
73. แบบฝึกหัด (2)
2:04
74. การออกเสียง 'g'
0:51
75. แบบฝึกหัด (1)
1:54
76. แบบฝึกหัด (2)
1:13
77. การออกเสียง 'f'
1:13
78. แบบฝึกหัด (1)
2:24
79. แบบฝึกหัด (2)
2:07
80. การออกเสียง 'v'
1:25
81. แบบฝึกหัด (1)
1:33
82. แบบฝึกหัด (2)
1:35
83. การออกเสียง 'th'
1:00
84. แบบฝึกหัด (1)
2:48
85. แบบฝึกหัด (2)
2:17
86. การออกเสียง 'thz'
1:16
87. แบบฝึกหัด (1)
2:28
88. แบบฝึกหัด (2)
1:25
89. การออกเสียง 's'
0:55
90. แบบฝึกหัด (1)
1:34
91. แบบฝึกหัด (2)
1:49
92. การออกเสียง 'z'
0:50
93. แบบฝึกหัด (1)
1:25
94. แบบฝึกหัด (2)
1:38
95. การออกเสียง 'sh'
0:54
96. แบบฝึกหัด (1)
1:45
97. แบบฝึกหัด (2)
1:53
98. การออกเสียง 'shz'
0:46
99. แบบฝึกหัด (1)
1:18
100. แบบฝึกหัด (2)
1:51
101. การออกเสียง 'h'
0:47
102. แบบฝึกหัด (1)
2:34
103. แบบฝึกหัด (2)
1:08
104. การออกเสียง 'ch'
0:40
105. แบบฝึกหัด (1)
1:11
106. แบบฝึกหัด (2)
1:03
107. การออกเสียง 'chz'
0:49
108. แบบฝึกหัด (1)
2:08
109. แบบฝึกหัด (2)
1:33
110. การออกเสียง 'm'
1:14
111. แบบฝึกหัด (1)
1:24
112. แบบฝึกหัด (2)
1:28
113. การออกเสียง 'n'
0:46
114. แบบฝึกหัด (1)
1:38
115. แบบฝึกหัด (2)
1:21
116. การออกเสียง 'ng'
0:53
117. แบบฝึกหัด (1)
2:06
118. แบบฝึกหัด (2)
1:50
119. การออกเสียง 'w'
0:46
120. แบบฝึกหัด (1)
1:42
121. แบบฝึกหัด (2)
1:15
122. การออกเสียง 'l'
0:33
123. แบบฝึกหัด (1)
1:29
124. แบบฝึกหัด (2)
1:33
125. การออกเสียง 'r'
1:08
126. แบบฝึกหัด (1)
1:34
127. แบบฝึกหัด (2)
2:04
128. การออกเสียง 'j'
0:42
129. แบบฝึกหัด (1)
2:39
130. แบบฝึกหัด (2)
2:57